Human Trafficking & Sex Workers

“Trafficking in persons,” “human trafficking,” and “modern slavery” are umbrella terms – often used interchangeably – to refer to a crime whereby traffickers exploit and profit at the expense of adults or children by compelling them to perform labor or engage in commercial sex.  When a person younger than 18 is used to perform a commercial sex act, it is a crime regardless of whether there is any force, fraud, or coercion involved. Every year, millions of men, women, and children are trafficked worldwide.

It can happen in any community and victims can be any age, race, gender, or nationality. Traffickers might use violence, manipulation, or false promises of well-paying jobs or romantic relationships to lure victims into trafficking situations. Language barriers, fear of their traffickers, and/or fear of law enforcement frequently keep victims from seeking help, making human trafficking a hidden crime. This page provides general information and resources on human trafficking and sex workers, what laws are in place to prosecute offenders, and how to protect yourself from predators. 

Listen to our Human Trafficking Podcast to learn more about human trafficking and the workplace.

Trafik imen se krim nan lè l sèvi avèk fòs oswa desepsyon pou eksplwate viktim yo pou sèvis ak pwofi, pi souvan ki enplike travay fòse oswa zak seksyèl. Li gen ladan viktim pòt yo, rekrite yo, transpòte, oswa resevwa yo. Trafik imen vini nan anpil fòm, tankou esklavaj dèt, sèvitè domestik, fòse yo mandone, rekòlte ògàn, trafik sèks, ak trafik travay. Viktim yo ak moun ki komèt krim yo ka nenpòt moun, kontrent ka evidan oswa sibtil, ak trafik moun se yon pwoblèm nan tou de Etazini yo ak nan tout mond lan. Ki jan trafik moun nan etazini yo ye?

Wi. Ameriken yo ka panse a trafik imen kòm sèlman ke yo te répandu nan peyi twazyèm mond lan. Sepandan, li se tou de pèsistan ak sou ogmantasyon nan Etazini yo. Trafik imen se yon krim kache ak detèkte, kidonk li san danje asime ensidan yo rapòte sou nimewo aktyèl yo. Nan 2020, Liy Dirèk Nasyonal Trafik Imen Nasyonal la te resevwa rapò sou 10,583 sitiyasyon trafik moun nan peyi Etazini ki enplike 16,658 viktim yo. Soti nan 2007 a 2020, liy dirèk la louvri 73,946 – yon mwayèn de prèske 16 pou chak jou. Kiltivatè, Liy Dirèk la te resevwa yon mwayèn de 69 apèl telefòn, Imèl, ak sou entènèt pou chak jou nan menm ane yo.

Trafik moun rive sou tè a. Viktim yo trafik nan peyi yo, pandan y ap aletranje, oswa yo transpòte nan plizyè peyi. Etandone nati entènasyonal krim lan, UNDOC kriminalize trafik imen entènasyonal e li te anrejistre done ki sòti nan 148 peyi yo. Selon rapò trafik Nasyon Zini an 2020, te gen anviwon 50,000 viktim li te ye atravè tout fòm trafik nan 2018 nan tout peyi anrejistre. Nimewo sa a se enklizif. Trafik imen se yon krim kache epi pafwa krim san detèktif; se pa tout viktim yo dekouvri.

Nenpòt moun ka vin viktim anba trafik moun. Trafik moun pa fè diskriminasyon. Gason, fanm, ak timoun tout laj ak orijin yo te viktim. Trafikè imen yo reklame viktim kèlkeswa sitiyasyon sosyo-ekonomik yo, edikasyon, ras, nasyonalite, sitwayènte, oswa nenpòt lòt faktè. Sepandan, trafikè yo gen tandans chèche moun yo sanble yo pi vilnerab. Yo gen plis chans pou yo obeyi oswa ranfòse moun ki dezespere akòz sitiyasyon yo oswa finans yo, moun ki gen andikap, moun ki gen edikasyon pòv, ak moun ki sanzabri.

Trafikè yo soti nan yon etalaj lajè de orijin ak kote inatandi. Yo ka pwopriyetè biznis, konpayi, oswa fèm. Yon patwon ki menase pou rapòte estati imigrasyon ilegal yon anplwaye sof si yo travay pou gratis se yon egzanp ki gen rapò ak trafik moun.

Trafikè yo itilize yon varyete taktik lè w ap reklame viktim yo. Se pa tout nan yo ki fini; gen kèk ki gen plis sibtil ak mwens chans eksite sib la oswa moun k ap gade yo. Kalite trafikè kontrent yo itilize pou rekrite oswa viktim konpitè yo enkli: 

 • Fòs fizik, ki gen ladan metriz, ak agresyon seksyèl
 • Menas pou itilize domaj fizik
 • Manipilasyon emosyonèl, tankou pa fen nan yon relasyon amoure ak yon viktim yo ap grandi
 • Mete nan prive ak siveyans
 • Fwod, ki gen ladan fo pwomès travay
 • Desepsyon, tankou antre yon moun yo swiv yo nan yon zòn izole oswa eskwokri sou entènèt
 • Menas pou rapòte estati imigrasyon yon moun bay otorite yo
 • Menas pou fè enfòmasyon ilegal oswa otreman enfòmasyon prive sou oswa foto piblik endividyèl la

Trafik imen pran anpil fòm epi li se pervasiv nan tout endistri miltip. Trafik sèks ak trafik travay yo se pi komen an. Trafik gen ladan: 

Trafik sèks - Sa a enplike nan kontribisyon oswa twonpe viktim yo angaje yo nan endistri a sèks komèsyal. Si viktim nan poko gen 18 an, yo pran yon krim menmsi moun ki komèt zak la pa t itilize fòs oswa lòt taktik ilegal e menm si timoun nan konsantre l.

Trafik travay. Viktim yo ka fòse yo travay nan kondisyon difisil san yo pa peye. Trafik travay ka konpoze de yon faktori tout antye oswa depo anplwaye fòse, oswa li ka antame yon anplwayè k ap eksplwate yon anplwaye sèl nan yon biznis lejitim otreman. Tankou nan trafik sèks, timoun yo tou viktim trafik travay.

Domestik Servitude. Sa a se yon fòm trafik travay ak rive dèyè pòt fèmen nan kay prive, souvan ki enplike yon sèl moun ke yo te ensidan nan yon kay.

Dèt esklavaj. Sa a se yon fòm trafik travay, kote yon moun pwomèt pou travay pou peye yon dèt. Trafikè yo eseye travayè sa yo pa kreye dèt yo an plas an premye oswa peye yo tèlman ti kras ke dèt la pap janm repare

Pa gen okenn siy fasil di ke yon moun se yon trafikè. Trafikè yo soti nan tout orijin epi yo ka aji avèk òganizasyon kriminèl, aji pou kont li, oswa menm yon moun ki viktim nan konnen. Fè konsyan de taktik ki manipile yon moun nan vin twò konte sou moun nan lè l sèvi avèk yo, tankou:

 • Izole yon moun nan fanmi, zanmi, anplwaye, ak lòt kamarad klas
 • Konvenk yon moun yo pa bezwen okenn moun san konte yo
 • Kontwole desizyon yon moun pran lè l enfliyanse emosyon yo
 • Trivialize santiman yon moun
 • vwayaj koupab

Viktim yo pa ka toujou chèche èd tèt yo. Li enpòtan ke piblik la konprann siy ke yon moun ta ka yon viktim trafik imen pou otorite yo ka entèvni. Abi fizik ak emosyonèl ka montre. Men kèk nan siy ki pi vizib yo se:

 • Mak oubyen mak yo
 • Malnouri
 • Parèt anksyeu ak evite entèraksyon sosyal ak kontak je
 • Pa dispoze pale oswa diskou scripted
 • Toujou ap chèche yon lòt moun pou apwobasyon
 • Toujou ak yon lòt moun, sanble pa kapab pou kont li

Fè atansyon ak moun ou fè konfyans. Trafikè yo ka yon moun viktim nan konnen - yon patwon, yon paran, oswa yon patnè amoure. Konsèy sa yo ka ede w pwoteje tèt ou. 

Pran prekosyon sou entènèt. Trafikè yo ap aprann adapte metòd rekritman yo yo dwe efikas sou entènèt. Trafikan yo ka mesaje yon moun sou medya sosyal ak ranmase konfyans yo, itilize lyen èskonbwit (pratik fo nan voye Imèl pou voye imèl yo dwe soti nan konpayi bon repitasyon yo pwovoke moun yo revele enfòmasyon pèsonèl) oswa viris yo aprann enfòmasyon jeolokal yon moun, oswa afiche piblisite travay fo. Fè atansyon lè w ap pale ak yon etranje sou entènèt, espesyalman si yo mande yo rankontre an pèsòn. Pa klike sou lyen sispèk oswa reponn a mesaj tèks Spam pou fè pou evite envolontèman pataje enfòmasyon pèsonèl ou. Travay rechèch anvan ou bay enfòmasyon ou sou yon aplikasyon. Fè sonje ke travay ki son twò bon yo dwe vre pafwa yo. 

Mande èd. Si ou kwè ke yo te manipile oswa eksplwate, chèche èd. Otorite yo ak kamarad klas yo ka ede w remake siy avètisman ou ka rate, epi yo ka retire w nan yon sitiyasyon abizif. Natirèlman, rele 911 nan ijans. Zanmi ak fanmi yo te nimewo yon sèl sous asistans pou viktim trafik soti nan 2018 a 2020, selon Polaris. Nan 2020, 40% nan viktim idantifye yo te konfidan nan zanmi ak fanmi pou èd. Plis resous fòmèl, tankou lapolis ak Liy Dirèk Nasyonal Trafik Imen (NHTH), disponib tou. 

Vizite sitwèb Kanpay Blue Blue a pou plis enfòmasyon sou kòman pou pwoteje tèt ou epi pou yo jwenn èd.

Peyonaj, esklavaj ak trafik nan moun ki aji. 

Lwa prensipal la konsènan trafik se Peonaj, Esklavaj, ak trafik nan Moun. Vyolasyon anba lwa sa a pafwa yo refere yo kòm "Chapit 77 ofans." Dispozisyon lwa a defini ak adrese divès kalite trafik, tout nan yo ki enplike eksplwatasyon. 

 • Peonaj kriminalize peonaj, ki se yon fòm trafik travay. Peonaj se ke yo rele tou "dèt" - menase oswa otreman fòse yon moun travay kont volonte yo pou peye yon dèt. 
 • Fòse Travay kriminalize travay fòse. Li ilegal pou itilize menas oswa fòs, fòs aktyèl, oswa otreman oblije travay kont volonte yo. Li ilegal tou pou nou konnen li benefisye de travay fòse yon moun patisipe nan yon antrepriz pandan y ap okouran de oswa enpresyonan ke li itilize travay fòse. 
 • Esklavaj oswa Envolontè Servitude entèdi moun antre nan esklavaj, vann, kenbe, oswa transpòte yon moun pou esklavaj.  
 • Dispozisyon trafik bay ke li ilegal pou "konesans rekrite, pò, transpò, oswa jwenn pa nenpòt vle di, nenpòt moun pou travay oswa sèvis nan vyolasyon lwa sa a. 

Gade lalwa pou plis enfòmasyon.

 Lwa sou Pwoteksyon Viktim trafik (TVPA). 

Lwa sou Pwoteksyon Viktim Trafik la se yon lwa federal Ameriken ki fèt pou konbat trafik moun ak viktim reyabilite yo. Li defini plizyè kalite trafik: zak sèks komèsyal, esklavaj dèt, sèvis envolontè, esklavaj, ak peyonaj. Chak nan sa yo enplike nan eksplwate yon viktim yo benefisye de yo, pi souvan nan travay yo oswa zak seksyèl. Gade lalwa pou plis enfòmasyon.

 Pifò fòmèl pwoteksyon televizyon yo vize pou ede imigran oswa viktim etranje ki te trafik nan peyi Etazini oswa transpòte nan peyi Etazini akòz trafik. Sa yo enkli estati ki pa imigran ki pèmèt imigran san papye yo rete Ozetazini ak travay, omwen tanporèman. Viza a ak Kontinye prezans yo se opsyon prensipal yo.

TVPA otorize Gouvènman Ameriken an pou ranfòse efò pou pwosekite trafikè yo ki gen ladan: 

 • Kreye yon seri de nouvo krim sou trafik, travay fòse, ak dokiman ki konplete krim ki deja egziste limite ki gen rapò ak esklavaj modèn ak envolontè sèvis; E
 • Rekonèt ke esklavaj modèn pran plas nan yon kontèks fòs, fwod, oswa presyon

 Gade lalwa pou plis enfòmasyon.

Jistis pou viktim Lwa trafik nan 2015 (JVTA)

JVTA a itilize amann yo peye pa trafik ofansè yo pou bay restitisyon an bay viktim yo. Espesyalman, Lwa a pèmèt moun ki achte sèvis seksyèl nan trafikè yo dwe pwosekite kòm trafikè tèt yo. Pwodiktè pònografi timoun yo konsidere tou trafikè moun. Gade lalwa pou plis enfòmasyon.

Anpeche trafik sèks ak ranfòse Lwa sou Fanmi yo nan 2014

Anpeche trafik sèks ak ranfòse Lwa sou fanmi 2014 la ak 2014 la dekri objektif li. Lwa byennèt sosyal timoun yo pou bay plis pwoteksyon pou timoun ki viktim yo oswa ki nan risk pou trafik sèks. Li oblije enkòpore règleman nan swen adopsyon ak asistans adopsyon pou idantifye ak dokimante eksperyans potansyèl yon timoun nan ak trafik sèks. Lwa a te enpoze tou kondisyon rapò, ki gen ladan rapò manda timoun nan swen adoptif ki te viktim nan trafik sèks ak nan timoun ki adopte timoun yo.

Lwa 1910  

Lwa Mann lan te amande plizyè fwa e jodi a fè li yon krim pou transpòte yon moun atravè liy eta a ak entansyon pou yo te angaje yo nan pwostitisyon oswa nenpòt aktivite kriminèl seksyèl. Gade lalwa pou plis enfòmasyon.

Wi. Li ka son enpè ke trafik travay se sijè a lwa anti-diskriminasyon, men Komisyon Anplwa egal a opòtinite sijè trafikan nan penalite sivil nan adisyon a, oswa nan chèche kondanasyon kriminèl nan sèten sitiyasyon. Viktim trafik travay yo souvan vize pa patwon predatè ki wè yo kòm vilnerab pou karakteristik tankou estati imigrasyon yo oswa si yo gen yon andikap entelektyèl. Lwa federal entèdi travay oswa diskriminasyon espas travay sou baz ras, sèks, nasyonalite, laj, oswa andikap.

Moun ki eksplwate pou travay yo pa yon patwon paske yo tonbe nan youn nan kategori sa yo ka chèche konpansasyon nan tribinal sivil kèlkeswa si trafikè yo chaje kriminèl. Nan sitiyasyon ki pa leve nan nivo trafik, yon anplwaye ka toujou gen yon reklamasyon pou asèlman seksyèl oswa diskriminasyon espas travay. Vizite paj nou an sou diskriminasyon travay pou aprann plis sou lwa ki aplikab yo ak kijan pou depoze yon reklamasyon. Kontakte yon avoka si ou kwè ou gen yon reklamasyon.

Resous yo disponib pou rapòte trafik moun sispèk. Pa ezite rele 911 nan sitiyasyon ijans. Pou rapò ki pa ijan, rele Liy Dirèk Trafik la oswa kontakte youn nan lòt opsyon ki anba yo. 

 • Sant Resous Trafik Imèn (NHTRC) gen yon 24/7 liy dirèk nasyonal aksesib a 200 lang. 
 • Viktim trafik yo legalman pwoteje kont diskriminasyon travay epi yo ka kontakte Komisyon Opòtinite Travay Egal (EEOC) pou aprann kijan pou depoze yon chaj.
Viktim trafik sitwayen Ameriken yo nan peyi Etazini gen aksè a pwogram federal, leta, ak pwogram lokal yo pou ede trafik viktim yo avèk finans, aksyon legal, sante, ak plis ankò. Sitwayen etranje yo ka aplike tou estati nonmigran, eksplike plis isit la. Pwogram sibvansyon domestik trafik imen (DVHT) ofri resous pou viktim yo ak pèmèt òganizasyon lokal yo. 

Pwogram Asistans Viktim Trafik Nasyonal (TVAP) ede viktim yo avèk jesyon ka epi li ofri sèvis tankou swen adoptif ak asistans finansye.  

Timoun ki sanzabri oswa timoun ki kouri lakay yo vilnerab poukont yo epi sansib a trafikè yo. De resous dedye a ede timoun sa yo se Fòmasyon Runaway ak Sanzabri Jèn yo (RHYTTAC) ak Sant Nasyonal pou Timoun ki manke ak eksplwate timoun (NCMEC). 

Viktim imigran yo ak fanmi yo ka aplike pou yon Visa Tanporè, oswa T Visa, pou rete Ozetazini pandan katran. Avèk estati sa a ki pa imigran, viktim nan ka jwenn aksè nan pwogram federal ak leta yo epi yo vin otorize pou travay Ozetazini ak yon Dokiman Otorizasyon Travay (EAD). Kalifye T ki pa imigran ka aplike pou yon kat Vèt yo vin yon rezidan pèmanan legal Ozetazini. 

Kontinye Prezans (CP) se yon lòt kalite estati ki pa imigran. Sa pèmèt sèten viktim trafik yo rete Ozetazini pou yon ane epi chèche yon EAD legalman travay nan peyi a. Sa a se sèlman disponib pou viktim sitiyasyon trafik ekstrèm ki ka yon temwen pou ofri enfòmasyon pou yon envestigasyon nan oswa pwosekisyon nan trafikè yo.

Pwotokòl trafik Nasyon Zini an enpòtan pou viktim trafik moun andeyò Etazini oubyen ki sitwayen Ameriken ki te transpòte nan yon lòt peyi.

Vyolasyon lalwa kapab lakòz amann ak / oswa nan prizon pou moun ki ofanse yo. Anpil nan dispozisyon lwa a pini pa amann ak jiska 20 ane prizon. Direktiv yo se menm bagay la pou moun ki ofanse yo ki entèfere ak ranfòsman lwa sa yo. Pinisyon an ka pwolonje jiska yon santans lavi si komèt ofans lan tou enplike nan tantativ oswa kidnapping siksè, abi seksyèl, oswa touye viktim nan. Aksyon sa yo tout sijè a menm pinisyon sa yo.

 • Pewòl, oswa "dèt"
 • Kenbe oswa vann yon moun pou sèvis envolontè
 • Bay, jwenn, oswa konesans benefisye de ak angaje nan travay fòse
 • Trafik yon moun pou peyonaj, sèvis envolontè, oswa travay fòse - ki gen ladan harborie, transpò, rekritman, bay, oswa benefisye de yo 

Tou depan de patisipasyon ofansè a, trafik sèks timoun pini pa amann ak prizon sòti nan 10 ane nan lavi. Gen lòt dispozisyon ki varye youn ak lòt, men gen anpil moun ki enpoze amann ak prizon. Pa egzanp, ankèt sou envestigasyon oswa detwi dokiman imigrasyon yon moun pini pa jiska 5 an nan prizon, epi volontèman k ap travay sou yon bato itilize pou komès esklav limite a de zan. 

Remèd sivil

Viktim trafik yo ka depoze yon pwosè kont ofansè yo nan yon tribinal ki apwopriye. Remèd sivil yo varye pa tribinal. Sepandan, viktim yo gen dwa pou restitisyon an. Tribinal yo oblije bay lòd pou restitisyon pou viktim yo anplis a nenpòt penalite sivil oswa kriminèl. Sa vle di tribinal la dwe òdone trafikè a pou konpanse viktim nan pou nenpòt pèt finansye yo te soufri akòz trafik. Sa a gen ladan pèdi salè soti nan ke yo te kapab travay ak valè a nan nenpòt ki pwopriyete viktim nan fòtifye pandan y ap trafik. 

Pwose yo dwe depoze nan lwa limit yo. Viktim yo ka ranpli kostim nan 10 zan nan krim lan oswa, si viktim nan te yon minè lè trafik, nan 10 zan nan vire 18 ane fin vye granmoun. Nan sèten ka, avoka jeneral leta a ka depoze yon kostim sivil sou non rezidan eta a kont nenpòt moun ki angaje nan trafik fè sèks an vyolasyon lwa a. Avoka jeneral leta a ka fè sa si yo rezonabman kwè ke ofansè a menase oswa negatif afekte rezidan leta yo. 

Gade lalwa pou plis enfòmasyon.

Tracking image for JustAnswer widget
Tracking image for JustAnswer widget
Woulo top

Madeline Messa

Madeline Messa se yon 3L nan Syracuse University College of Law. Li gradye nan Eta Penn ak yon diplòm nan jounalis. Avèk rechèch legal li ak ekri pou San Patipri Travay, li fè efò yo ekipe moun ki gen enfòmasyon yo bezwen yo dwe pwòp defansè yo pi byen.