Diskriminasyon

Si ou kwè ke anplwayè w la ap trete ou yon fason diferan akòz ras ou, sèks, sèks, laj, oryantasyon seksyèl, oswa orijin nasyonal, ou ka gen yon reklamasyon pou diskriminasyon ilegal. Kalite diskriminasyon ki dekri anwo a ilegal paske gwoup yo ki nan lis yo konsidere kòm "klas pwoteje" moun ki anba lwa federal. Jwenn reyalite yo sou diskriminasyon espas travay isit la.

Tanpri chwazi youn nan sijè sa yo pou plis enfòmasyon:

Tracking image for JustAnswer widget
Tracking image for JustAnswer widget
Woulo top

Madeline Messa

Madeline Messa se yon 3L nan Syracuse University College of Law. Li gradye nan Eta Penn ak yon diplòm nan jounalis. Avèk rechèch legal li ak ekri pou San Patipri Travay, li fè efò yo ekipe moun ki gen enfòmasyon yo bezwen yo dwe pwòp defansè yo pi byen.